Showing: 1 - 5 of 5 Articles
personlig assistans
Hälsa

Personlig assistans och framtiden: en titt på hur personlig assistans kan utvecklas och förbättras för att möta framtida behov

Personlig assistans är en viktig rättighet för personer med funktionsnedsättning, som möjliggör självständighet och delaktighet i samhället. För att möta framtida behov och förbättra kvaliteten på personlig assistans kan flera åtgärder vidtas. Varför är det …