Showing: 1 - 1 of 1 Articles
Grönt Assistansföretag
Miljö

Grön Personlig Assistansföretag, Hemtjänst och Äldreomsorg: Skapa en Hållbar och Hälsosam Livsmiljö

Grön assistansföretag är ett koncept som fokuserar på att skapa en hållbar och hälsosam livsmiljö för alla, inklusive äldre. Det tar inte bara hänsyn till individernas fysiska hälsa utan även till deras mentala och känslomässiga …